Fond


Naziv projekta

Jačanje poslovne konkurentnosti uspostavom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću.

 

Kratki opis projekta

Projekt “Jačanja poslovne konkurentnosti uspostavom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću” odnosi se na uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 te sustava upravljanja sigurnošću na radu prema normi ISO 45001, te integriranje tih normi u jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću sa već postojećimsustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Predmetnim projektom Prijavitelj će unaprijediti svoje poslovanje, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljevi projekta:

Unaprijediti kvalitetu usluga i poslovnih procesa, povećati efikasnost poslovanja, stvaranje preduvjeta za povećanje prihoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

Integrirani sustav prema ISO 9001, ISO 14001 te ISO 45001.

Ukupna vrijednost projekta:

249.665,63 HRK

EU potpora:

144.272,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 29. lipnja 2018. do 29. lipnja 2019

Kontakt osoba za više informacija:

Davor Vučak, tel: +099 214 6223

www.strukturnifondovi.hr