Naziv projekta

Jačanje poslovne konkurentnosti uspostavom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću.

 

Kratki opis projekta

Projekt “Jačanja poslovne konkurentnosti uspostavom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću” odnosi se na uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 te sustava upravljanja sigurnošću na radu prema normi ISO 45001, te integriranje tih normi u jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću sa već postojećimsustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Predmetnim projektom Prijavitelj će unaprijediti svoje poslovanje, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljevi projekta:

Unaprijediti kvalitetu usluga i poslovnih procesa, povećati efikasnost poslovanja, stvaranje preduvjeta za povećanje prihoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

Integrirani sustav prema ISO 9001, ISO 14001 te ISO 45001.

Ukupna vrijednost projekta:

249.665,63 HRK

EU potpora:

144.272,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 29. lipnja 2018. do 29. lipnja 2019

Kontakt osoba za više informacija:

Davor Vučak, tel: +099 214 6223

www.strukturnifondovi.hr

 

Naziv projekta

Internacionalizacijom poslovanja do jačanja međunarodne konkurentnosti

 

Kratki opis projekta

Projekt „Internacionalizacijom poslovanja do jačanja međunarodne konkurentnosti“ odnosi se na nastup na inozemnim sajmovima. Sudjelovanjem na specijaliziranim sajmovima koji su vezani za usluge u pomorstvu, a koji obuhvaćaju prezentaciju usluga te sastanke s potencijalnim klijentima povećava se mogućnost inozemne poslovne suradnje.

Ciljevi projekta:

Sudjelovanje na inozemnim sajmovima kako bi tvrtka prezentirala svoje usluge te povećala svoju prepoznatljivost.

Očekivani rezultati projekta:

Povećana mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupna vrijednost projekta:

398.362,00 HRK

EU potpora:

266.859,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

21.11.2018. do 31.12.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Marin Škufca, tel: +385992142642 
www.strukturnifondovi.hr